wiki:howto/WindowsDomainController/Troubleshooting

Fileserver trouble shooting

Windows 10 algemeen

Indien u problemen heeft om vanuit windows 10 naar de SYN-3 server te connecten, neem dan de volgende punten in acht:

 • Reboot na het uitvoeren van de bovenstaande registry wijziging.
 • Zorg er voor dat zowel uw SYN-3 server als Windows client op tijd lopen.
 • Let op: Zorg er voor dat uw domein geen . (punt) bevat! Dit werkte in Windows 7 nog wel maar in Windows 8 en hoger helaas niet meer.

Share openen lukt niet

Symptomen

 • Inloggen lukt niet, en u zit de volgende melding in de logs:
   check_sam_security: make_server_info_sam() failed with 'NT_STATUS_INVALID_SID'
  
 • Als u vanaf de server via smbclient probeert in te loggen ziet een dezezelfde melding
  [Syn-3] root@server ~# smbclient '\\localhost\sharenaam' -Ugebruikersnaam 
  WARNING: The "map untrusted to domain" option is deprecated
  Enter EXAMPLE.NET\gebruikersnaam's password: 
  session setup failed: NT_STATUS_INVALID_SID
  

Dit betekend dat de lokale SID niet goed staat.

Deze moet zijn: S-1-5-21-1363203366-981516875-3758709132.

Met net getlocalsid en net getdomainsid kunt u dit controleren.

Ook het commando pdbedit -L zal klagen als de SID's niet kloppen.

Oorzaak

De SID in ldap staat verkeerd. (zie ldap-search -x)

Oplossing

De eenvoudigste manier om dit te herstellen is om de netbios naam en werkgroep naam tijdelijk aan te passen bij de Algemene Fileserver instellingen.

Last modified 4 years ago Last modified on 03/03/20 15:42:16