wiki:help/scc/backup/logs

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Back-up log

In het overzicht zijn alle handelingen met betrekking tot de back-up weergegeven.

Hier kunt u zien of er eventuele problemen tijdens de backup of het terugzetten zijn opgetreden.

Bepaalde fouten kunt u negeren: zoals het verdwijnen van files als u een backup maakt zonder snapshot.