wiki:help/scc/backup/logs

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Back-up log

In het overzicht zijn alle handelingen met betrekking tot de back-up weergegeven.

Hier kunt u zien of er eventuele problemen tijdens de backup of het terugzetten zijn opgetreden. Dit word aangegeven met een rood kruisje.