wiki:help/scc/backup/logs

Back-up log

In het overzicht zijn alle handelingen met betrekking tot de back-up weergegeven.

Hier kunt u zien of er eventuele problemen tijdens de backup of het terugzetten zijn opgetreden.

Bepaalde fouten kunt u negeren: zoals het verdwijnen van files als u een backup maakt zonder snapshot.

Last modified 12 years ago Last modified on 08/25/10 21:40:33