wiki:howto/ResetPassword

SYN-3 password reset prodecure

Procedure om uw SYN-3 wachtwoord te resetten. Hiervoor is fysieke toegang tot de machine vereist.

 1. Reboot de machine.
 2. Druk op e zodra u het bootmenu ziet. (u heeft hiervoor 10 seconden)
 3. Ga naar de regel kernel /bzImage.....
 4. Druk op e om de regel te wijzigen
 5. Aan het eind van de regel typt u een spatie gevolgd door het woord shell
 6. Druk op enter.
 7. Druk op b om te booten.
 8. Druk op ctrl-d in de pre-bootshell. (het systeem boot verder)
 9. U komt nu in de postboot shell:

 1. Tik chroot /newroot
 2. Tik passwd
 3. U kunt nu uw nieuwe wachtwoord 2x invoeren. Uw wachtwoord is nu gereset.
 4. Druk op 2x op ctrl-d, waarna het systeem verder boot.
Last modified 15 years ago Last modified on 06/18/09 16:43:20

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip