wiki:howto/OpenVpnDDWrt

OpenVPN verbinding tussen DD-Wrt en SYN-3

Om op een router met DD-Wrt een OpenVPN verbinding op te bouwen naar een Syn-3 server kunt u de volgende stappen volgen.

U dient eerst een OpenVPN connectie aan te maken, volgens de volgende stappen: http://open.syn3.nl/syn3/trac/default/wiki/howto/OpenVpnServer].

Vervolgens download u de configfile en opent u deze in een tekst editor, om de Certificaten te kunnen kopieren en plakken.

Ga naar het tabblad Services en vervolgens naar het tabblad VPN

Vul de volgende waarden in:

Start OpenVPN Client: Enable
Server IP/Name: <Het adres/ip van uw OpenVPN Syn-3 server>
Encryption Cipher: AES-256 CBC
Hash Algorithm: SHA1
User Pass Authentication: Enable
Username: <Uw Syn-3 username met OpenVPN access>
Password: <Het bijbehorende password van bovenstaande user>
Advanced Options: Enable
TLS Auth Key: <Hier komt de TLS key uit de OpenVPN config file>
Additional Config:
remote-cert-tls server
route-nopull
route <remote network> <remote netmask>

CA Cert: <Hier komt het CA Cert uit de OpenVPN config file>
Public Client Cert: <Hier komt het Client certificaat uit de OpenVPN config file>
Private Client Key: <Hier komt de private key uit de OpenVPN config file>

Vervolgens dient u nog een firewall regel toe te voegen.

Dit doet u via Administration en dan Commands
Vul hier de volgende regel in: iptables -t nat -I POSTROUTING -o tun1 -j MASQUERADE (Let op dat u tun1 vervangt door uw tunnel adapter)
Klik vervolgens op Save Firewall

Last modified 6 years ago Last modified on 02/17/17 11:09:22

Attachments (8)

Download all attachments as: .zip