wiki:howto/InternetSpeed

Trage internet connectie

Een trage verbinding kan vele oorzaken hebben.

Als uw grafiek rode lijnen bevat, zoals hieronder dan ligt het probleem aan de netwerk verbinding tussen de modem en de SYN-3 netwerk kaart:

Controleer of de netwerk poort van de switch of modem wel op Autonegotiaton staat

Als u de switch/modem vast op 100baseT/full hebt ingesteld, zult u als resultaat een halfduplex link kunnen krijgen krijgen. In dat geval zijn er 2 oplossingen:

  • Zorg dat u de switch op Autonegotiation zet.
  • OF zorg dat u de SYN-3 bak ook vast instelt.

Dit kan in de commandline als volgt:

 root@server ~# ethtool -s eth1 autoneg off speed 100 duplex full

Als dit werkt kunt u deze wijziging permanent maken door het commando toe te voegen aan /etc/network/network.up

Voor meer details over dit probleem zie: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09186a00800a7af0.shtml

Last modified 11 years ago Last modified on 01/07/13 18:53:29

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip