Opened 15 years ago

#6 new feature request

mogelijkheid in SCC modules om backup/snapshots te maken van settings.

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 control center Keywords:
Cc:

Description

Hier maken we een standaard module voor, net als de comment module.

De implementatie gaat mbv een simepelle tar, of wellicht een lokaal versie beheer systeem zoals bzr.

Functie aanroep word iets van:
History_Show(array(

"files"=>array( file1, file2 ),
"dirs" =>array( dir1, dir2),
"name" =>'module naam'
"restore_callback" => "functionname"

))

Dit geeft een link-icoontje naar een pagian die de history van de module toont. Hier kan de user kiezen om een 'snapshot' te maken van de huidige instellingen van de module, of om een oude snapshot terug te zetten.

Bij het terug zetten word de restore callback functie aangeroepen, zodat de module zelf dingen kan restarten etc.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.