wiki:howto/OpenVpn

OpenVPN installatie op clients

Zet eerst uw SYN-3 OpenVPN server op

Kies daarna een client type:

Last modified 21 months ago Last modified on 02/17/17 11:10:14