wiki:howto/ZarafaMigrateConnectux

Version 6 (modified by Edwin Eefting, 10 years ago) (diff)

--

Zarafa migratie van Connectux naar SYN-3

Users

Zorg dat de users zijn aangemaakt op de SYN-3 server.

Als de installatie te groot is om dit handigmatig te doen, neem dan contact op met ons. Wij kunnen hiervoor scripts maken.

Database converteren van Zarafa naar SYN-3

 • Zorg dat u mimimaal SYN-3 versie 4.4.1 hebt.
 • Achterhaal de mysql user en pass van de database op de Connectux server:
  linux:/md0 # grep mysql /etc/araneus/zarafa/server.cfg
  mysql_user       = root
  mysql_password     = 12345
  mysql_database     = zarafa
  
 • Achterhaal de mysql user en pass van de database op de SYN-3 server:
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# grep mysql /etc/zarafa/server.cfg 
  # Database engine (mysql)
  database_engine     = mysql
  # MYSQL SETTINGS (for database_engine = mysql)
  mysql_host       = localhost
  mysql_port       = 3306
  mysql_user       = zarafa
  mysql_password     = 4bee250a-3363-4764-b7fc-9c1d64844b09
  mysql_database     = zarafa
  
 • Zorg dat de Zarafa database op de SYN-3 server leeg is:
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# svcstop /service/zarafa-server/                                                                
  Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# mysqladmin -p4bee250a-3363-4764-b7fc-9c1d64844b09 -u zarafa drop zarafa                                            
  Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
  Any data stored in the database will be destroyed.
  
  Do you really want to drop the 'zarafa' database [y/N] y
  Database "zarafa" dropped
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# mysqladmin -p4bee250a-3363-4764-b7fc-9c1d64844b09 -u zarafa create zarafa  
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# 
  
  
 • Om tijd te besparen, zorgen we dat de database rechtstreeks geïmporteerd word op de SYN-3 server, zonder tussenkomt van tijdelijke files:
linux:/md0 # mysqldump --quick -uroot -p'ec!db%pw' zarafa | ssh root@10.0.0.6 "mysql -uzarafa -p4bee250a-3363-4764-b7fc-9c1d64844b09 zarafa"
root@10.0.0.6's password:
 • Afhankelijk van de database grote, kan dit soms een paar uur duren. Met dstat en top kunt u op de syn3 server zien wat er gaande is.

Mocht de conversie onderbroken worden met de melding 'ERROR 1153 (08S01) at line 24818: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes', dan dient u deze instelling hoger te maken in beide mysql config files

Zarafa eerste keer starten

De eerste keer als u zarafa start zullen er enige interne conversies plaats vinden. Ook dit kan lang duren. De voortgang kunt u in de logfile van zarafa bekijken

[Syn-3] root@server ~# tail -f /var/log/zarafa/server.log                                                     
Thu Dec 9 13:34:09 2010: Failed to create store (id=1), errorcode=0x80000008
Thu Dec 9 15:25:32 2010: Shutting down.
Thu Dec 9 15:25:32 2010: Still waiting for 8 threads to exit
Thu Dec 9 15:25:33 2010: Server shutdown complete.
Tue Dec 14 16:32:16 2010: Starting zarafa-server version 6,40,3,23410, pid 24037
Tue Dec 14 16:32:16 2010: Connection to database 'zarafa' succeeded
Tue Dec 14 16:32:16 2010: Using commercial license serial ''
Tue Dec 14 16:32:16 2010: Start: Adding externid to 'object' table
Tue Dec 14 16:32:16 2010: Done: Adding externid to 'object' table
Tue Dec 14 16:32:16 2010: Start: Creating Single Instance Attachment table
...