wiki:howto/ZarafaMigrateConnectux

Version 15 (modified by Edwin Eefting, 10 years ago) (diff)

--

Zarafa migratie van Connectux naar SYN-3

Users

Zorg dat de users zijn aangemaakt op de SYN-3 server.

Als de installatie te groot is om dit handigmatig te doen, neem dan contact op met ons. Wij kunnen hiervoor scripts maken.

Database converteren van Zarafa naar SYN-3

 • Zorg dat u mimimaal SYN-3 versie 4.4.1 hebt.
 • Achterhaal de mysql user en pass van de database op de Connectux server:
  linux:/md0 # grep mysql /etc/araneus/zarafa/server.cfg
  mysql_user       = root
  mysql_password     = 12345
  mysql_database     = zarafa
  
 • Zorg dat de Zarafa database op de SYN-3 server leeg is:
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# svcstop /service/zarafa-server/                                                                
  Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# mysqladmin -p`cat /etc/my.passwd` drop zarafa && mysqladmin -p`cat /etc/my.passwd` create zarafa                                           
  Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
  Any data stored in the database will be destroyed.
  
  Do you really want to drop the 'zarafa' database [y/N] y
  Database "zarafa" dropped
  [Syn-3] root@syn.kado.local ~# 
  
  
 • Om tijd te besparen, zorgen we dat de database rechtstreeks geïmporteerd word op de SYN-3 server, zonder tussenkomt van tijdelijke files:
linux:/md0 # mysqldump --quick -uroot -p'ec!db%pw' zarafa | ssh root@10.0.0.6 'mysql -p`cat /etc/my.passwd` zarafa'
root@10.0.0.6's password:
 • Afhankelijk van de database grote, kan dit soms een paar uur duren. Met dstat en top kunt u op de syn3 server zien wat er gaande is.

Mocht de conversie onderbroken worden met de melding 'ERROR 1153 (08S01) at line 24818: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes', dan dient u deze instelling hoger te maken in beide mysql config files

Attachments converteren

 • De attachements van de database naar files converteren:
  [Syn-3] root@server ~# perl /usr/doc/zarafa/db-convert-attachments-to-files root `cat /etc/my.passwd` zarafa /home/system/zarafa delete && chown -R zarafa:zarafa /home/system/zarafa
  
  The size of all attachments in the database is: 19859619840 Bytes (18.5 GB)
  Available space is: 260109750272 Bytes (242.25 GB)
  Finding all attachments...
  Processing 51327 attachments
  Done.
  Remember to correct the ownership of the files for Zarafa to access, when Zarafa is not running as root
  [Syn-3] root@server ~# 
  

Zarafa eerste keer starten

 • De eerste keer als u zarafa start zullen er enige interne conversies plaats vinden. Ook dit kan lang duren. Ook de attachments zijn geconverteerd, hiervoor is het nodig de server eenmalig handmatig te starten:
  [Syn-3] root@server ~# svc -d /service/zarafa-server
  [Syn-3] root@server ~# zarafa-server --ignore-attachment-storage-conflict
  [Syn-3] root@server ~# tail -f /var/log/zarafa/server.log                                                     
  Thu Dec 9 13:34:09 2010: Failed to create store (id=1), errorcode=0x80000008
  Thu Dec 9 15:25:32 2010: Shutting down.
  Thu Dec 9 15:25:32 2010: Still waiting for 8 threads to exit
  Thu Dec 9 15:25:33 2010: Server shutdown complete.
  Tue Dec 14 16:32:16 2010: Starting zarafa-server version 6,40,3,23410, pid 24037
  Tue Dec 14 16:32:16 2010: Connection to database 'zarafa' succeeded
  Tue Dec 14 16:32:16 2010: Using commercial license serial ''
  Tue Dec 14 16:32:16 2010: Start: Adding externid to 'object' table
  Tue Dec 14 16:32:16 2010: Done: Adding externid to 'object' table
  Tue Dec 14 16:32:16 2010: Start: Creating Single Instance Attachment table
  Tue Dec 14 17:12:53 2010: Done: Creating Single Instance Attachment table
  Tue Dec 14 17:12:53 2010: Start: Locking multiserver capability
  Tue Dec 14 17:12:53 2010: Done: Locking multiserver capability
  Tue Dec 14 17:12:53 2010: Start: Creating Addressbook Changes table
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Creating Addressbook Changes table
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Updating 'singleinstances' table to correct tag value
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Updating 'singleinstances' table to correct tag value
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Create table: synced messages
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Create table: synced messages
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Force Addressbook Resync
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Skipped: Force Addressbook Resync
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Rename objecttype columns to objectclass
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Rename objecttype columns to objectclass
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Convert objecttype columns to objectclass values
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Convert objecttype columns to objectclass values
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Add object MV property table
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Add object MV property table
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Link objects in DB plugin through companyid
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Link objects in DB plugin through companyid
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Update outgoingqueue key
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Update outgoingqueue key
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Update acl key
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Update acl key
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Update externid in object table
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Done: Update externid in object table
  Tue Dec 14 17:12:54 2010: Start: Update keys in 'changes' table
  Tue Dec 14 17:13:27 2010: Done: Update keys in 'changes' table
  Tue Dec 14 17:13:27 2010: Start: Update mvproperties key
  Tue Dec 14 17:13:28 2010: Done: Update mvproperties key
  Tue Dec 14 17:13:28 2010: Start: Update DB plugin group to security groups
  Tue Dec 14 17:13:28 2010: Done: Update DB plugin group to security groups
  Tue Dec 14 17:13:28 2010: Start: Update DB/Unix plugin sendas settings
  Tue Dec 14 17:13:28 2010: Done: Update DB/Unix plugin sendas settings
  ...
  Tue Dec 14 19:13:56 2010: Ignoring attachment storing conflict as requested. Attachments are now stored with option 'files'
  Tue Dec 14 19:15:40 2010: /etc/zarafa/userscripts/createuser: User store 'administratie' created.
  ..