wiki:howto/ZarafaLicense

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 12 years ago) (diff)

--

Zarafa licentie codes

Indien u geen licentie heeft, dan beschikt u over de "Community Edition" van Zarafa. De verschillende edities van Zarafa vind u hier: http://www.zarafa.com/content/editions .

Let er op dat uw licentie code gekoppeld is aan een zarafa versie nummer! Dus bij een upgrade van zarafa 6.30 naar 6.40 bent u wellicht een nieuwe zarafa licentie nodig. (een zogenaamde upgrade licentie)

Basis licentie

De basis licentie stelt u in een shell als volgt in:

[Syn-3] root@server ~# echo 1234567890ABCDEF > /etc/zarafa/license/base

Waarbij u het getal door u licentie code vervangt.

Hierna herstart u de license-deamon en de zarafa server:

[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-licenced/
Stopping /service/zarafa-licenced/ ...OK
Starting /service/zarafa-licenced/ ...DONE
[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-server/  
Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
Starting /service/zarafa-server/ ....OK

In de logfiles in /var/log/zarafa/server.log en /var/log/zarafa/licensed.log moet nu worden aangegeven wat voor licentie u heeft.

Upgrade licenties

Indien u extra CAL's aanschaf of andere features, ontvangt u een upgrade licentie code. Deze stopt u in dezelfde directory onder een willekeurige filename.

Bijvoorbeeld:

[Syn-3] root@server ~# echo 1234567890 > /etc/zarafa/license/cal1

Hierna herstart u de license-deamon en de zarafa server:

[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-licenced/
Stopping /service/zarafa-licenced/ ...OK
Starting /service/zarafa-licenced/ ...DONE
[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-server/  
Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
Starting /service/zarafa-server/ ....OK

In de logfiles in /var/log/zarafa/server.log en /var/log/zarafa/licensed.log moet nu worden aangegeven wat voor licentie u heeft.