wiki:howto/Zarafa

Version 7 (modified by Edwin Eefting, 10 years ago) (diff)

--

Zarafa problemen

Hier een overzicht van veel voorkomende problemen en oplossingen.

Mailbox en folder verwijderd

Indien een gebruiker door een vergissing uit ldap verdwijnt, zal Zarafa automatisch de zarafa gegevens van de gebruiker verwijderen.

De gegevens worden echter niet definitief verwijderd, maar komen in een speciale publieke Admin folder. Hier blijven ze staan totdat ze definitief verwijderd worden. Als u inlogt als Administrator kunt u bij de gegevens om deze terug te halen.

Log file te groot

Als de log-file groter dan 2gigabyte is, zal zarafa niet starten. U ziet dan de volgende output:

svc -d /service/zarafa-server
/service/zarafa-server/run
File size too big.
  • Oplossing: Verwijder /var/log/zarafa/server.log en herstart zarafa server.
  • De loglevel zal lager staan bij nieuwe updates van zarafa om dit in de toekomst te voorkomen.

Fout bij afsluiten zarafa-spooler of zarafa-gateway tijdens updaten

Deze fout komt soms voor door een but in de zarafa services. Sluit de service geforceerd af met:

killall -9 zarafa-server
of
killall -9 zarafa-gateway

Hierna de update opnieuw proberen.