Changes between Version 14 and Version 15 of howto/SquidKerberosAuthentication


Ignore:
Timestamp:
01/06/11 17:41:47 (10 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • howto/SquidKerberosAuthentication

  v14 v15  
  126126Voor een Windows 2008  server voegt u --enctypes 28 toe aan het commando.
  127127
  128 = Samba config =
   128== Windows clients instellen. ==
  129129
  130 Ik heb de oude samba config gemoved, en een symlink gemaakt naar de smb_ads.conf. Zo kan ik hier straks een los pakketje of losse SCC optie van maken:
  131 {{{
  132 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# ls -la
  133 total 12
  134 drwxr-xr-x   4 root root   86 Apr 21 16:03 ./
  135 drwxr-xr-x  19 root root 4096 Jul  3  2007 ../
  136 drwx------   2 root root   40 Apr 21 16:03 private/
  137 drwxr-xr-x   2 root root  107 Apr 21 15:58 shares/
  138 lrwxrwxrwx   1 root root   12 Apr 21 16:02 smb.conf -> smb_ads.conf
  139 -rw-r--r--   1 root root  719 Apr 21 16:30 smb_ads.conf
  140 -rw-r--r--   1 root root 2051 Apr 10 14:51 smb_pdc.conf
  141 }}}
   130 * Zorg in Internet Explorer dat u de SYN-3 server opgeeft als proxy.
   131 * Gebruik de volledige HOSTNAME en niet het IP. Dus in dit geval: proxy.adtest.psy.datux.nl
  142132
  143 Inhoud van mn config:
  144 {{{
  145 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# cat smb_ads.conf
  146 [global]
  147         workgroup = PSY
  148         netbios name = proxy
  149         realm = PSY.DATUX.NL
  150         server string = Linux Samba Server
  151         security = ads
  152         encrypt passwords = Yes
  153         password server = 192.168.13.13
  154         log file = /var/log/samba/%m.log
  155         max log size = 0
  156         socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
  157         preferred master = False
  158         local master = No
  159         domain master = False
  160         dns proxy = No
  161         wins server = 192.168.13.13
  162         winbind separator = /
  163         winbind enum users = yes
  164         winbind enum groups = yes
  165         winbind use default domain = yes
  166         idmap uid = 10000-20000
  167         idmap gid = 10000-20000
  168 }}}
  169 
  170 Letop dat de netbios naam overeenkomt met de Syn-3 hostnaam!
  171 
  172 De samba services mogen op dit moment nog down zijn. (werken toch nog niet op dit moment)
  173 
  174 Pas /etc/resolv.conf aan zodat de dns server van de 2003 bak gebruikt word:
  175 {{{
  176 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# cat /etc/resolv.conf
  177 nameserver 192.168.13.13
  178 }}}
  179 
  180 Join het domein
  181 
  182 {{{
  183 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# net ads join -U administrator
  184 administrator's password:
  185 Using short domain name -- PSY
  186 Joined 'PROXY' to realm 'PSY.DATUX.NL'
  187 }}}
  188 
  189 (Re)start samba en test of alles werkt:
  190 {{{
  191 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# svc -du /service/smbd/ /service/nmbd/ /service/winbindd/
  192 
  193 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# wbinfo -t
  194 checking the trust secret via RPC calls succeeded
  195 
  196 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# wbinfo -u
  197 administrator
  198 gast
  199 support_388945a0
  200 krbtgt
  201 edwin
  202 
  203 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# wbinfo -g
  204 BUILTIN/administrators
  205 BUILTIN/users
  206 domeincomputers
  207 domeincontrollers
  208 schema-administrators
  209 ondernemingsadministrators
  210 domeinadministrators
  211 domeingebruikers
  212 domeingasten
  213 maker eigenaars groepsbeleid
  214 dnsupdateproxy
  215 }}}
  216 
  217 '''Als wbinfo -t niet werkt, komt waarschijnlijk de hostname/domain van de server niet overeen met de rest!'''
  218 
  219 Als je zover bent heb je je samba server succesvol gejoined aan de AD server. double-w00t.
  220 
  221 
  222 = nss config =
  223 
  224 Nu moet linux ook usernames en groepen kunnen 'resolven' via de AD server. Nu gaan we het systeem dus echt gebruik laten maken van AD:
  225 
  226 Wijzig nsswitch.conf:
  227 {{{
  228 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# cat /etc/nsswitch.conf
  229 ...
  230 passwd:         files winbind ldap
  231 group:          files winbind ldap
  232 ...
  233 }}}
  234 
  235 Als alles goed gegaan is kun je nu de volgende dingen doen:
  236 {{{
  237 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# id edwin
  238 uid=10000(edwin) gid=10004(domeingebruikers) groups=10004(domeingebruikers)
  239 
  240 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# id administrator
  241 uid=10001(administrator) gid=10004(domeingebruikers) groups=10004(domeingebruikers),10007(schema-administrators),10008(ondernemingsadministrators),10009(domeinadministrators),10011(maker eigenaars groepsbeleid),10002(BUILTIN/administrators)
  242 
  243 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# getent passwd
  244 ...
  245 administrator:*:10001:10004:Administrator:/home/ADTEST/administrator:/bin/false
  246 gast:*:10002:10010:Gast:/home/ADTEST/gast:/bin/false
  247 support_388945a0:*:10003:10004:SUPPORT_388945a0:/home/ADTEST/support_388945a0:/bin/false
  248 krbtgt:*:10004:10004:krbtgt:/home/ADTEST/krbtgt:/bin/false
  249 edwin:*:10000:10004:edwin eefting:/home/ADTEST/edwin:/bin/false
  250 ...
  251 
  252 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# getent group
  253 ...
  254 domeincomputers:x:10005:
  255 domeincontrollers:x:10006:
  256 schema-administrators:x:10007:administrator
  257 ondernemingsadministrators:x:10008:administrator
  258 domeinadministrators:x:10009:administrator
  259 domeingebruikers:x:10004:
  260 domeingasten:x:10010:
  261 maker eigenaars groepsbeleid:x:10011:administrator
  262 dnsupdateproxy:x:10012:
  263 BUILTIN/administrators:x:10002:administrator
  264 BUILTIN/users:x:10003:
  265 ...
  266 }}}
  267 
  268 Als je zover bent maakt linux al actief gebruik van AD.
  269 
  270 Als de windows server nu crashed, zal het resolven van usernames en groups dus niet goed lukken.
  271 
  272 = Squid configuratie =
  273 
  274 == Windows instellingen ==
  275 
  276 Nu is het simpel nog een kwestie van squid configureren.
  277 
  278 Zorg eerst dat squid met zn standaard Syn-3 config reeds goed werkt, en stel in de windows xp client de Proxy in. Test dit alles.
  279 
  280 We zien dat Windows de proxy nu anoniem gebruikt, zoals normaal is:
  281 {{{
  282 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# tail -f /var/log/squid/access.log
  283 1208791882.340     33 192.168.13.14 TCP_MISS/200 899 GET http://ilse.nl/images/tabjes/bt-internet.gif - DIRECT/62.69.179.217 image/gif
  284 1208791882.352     28 192.168.13.14 TCP_MISS/200 917 GET http://ilse.nl/images/tabjes/bt-achterklap.gif - DIRECT/62.69.179.217 image/gif
  285 1208791882.362     34 192.168.13.14 TCP_MISS/200 886 GET http://ilse.nl/images/tabjes/bt-zakelijk.gif - DIRECT/62.69.179.217 image/gif
  286 ...
  287 }}}
  288 
  289 == NTLM authenticatie instellen ==
  290 
  291 Zorg eerst dat je de ntlm_auth van de samba package hebt! Die van squid is de verkeerde. (deze zou er niet meer in moeten zitten vanaf nu) Deze kan je zo testen:
  292 {{{
  293 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /# ntlm_auth --username=edwin
  294 password:
  295 NT_STATUS_WRONG_PASSWORD: Wrong Password (0xc000006a)
  296 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /# ntlm_auth --username=edwin
  297 password:
  298 NT_STATUS_OK: Success (0x0)
  299 }}}
  300 
  301 Set daarna de permissies van de winbindd socket, zodat squid er bij kan:
  302 {{{
  303 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# chgrp nogroup /var/cache/samba/winbindd_privileged/
  304 }}}
  305 
  306 
  307 '''squid.conf hoeft niet meer aangepast te worden: tegenwoordig kan men in de SCC bij squid->Instellingen voor NTLM authenticatie kiezen. Daarna kan er via advanced filtering een group-filter regel worden gemaakt en zal alles werken.'''
  308 
  309 Nu is het tijd om /home/system/proxy/squid.conf te wijzigen.
  310 
  311 Voeg als extra authenticatie ntlm toe. Deze moet VOOR basic komen!
  312 {{{
  313 auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp
  314 auth_param ntlm children 50
  315 }}}
  316 Hierdoor kunnen AD clients zich authentificeren op 'magische' wijs, via het NTLM systeem. Appart inloggen op de proxy via de vervelende popup is dan niet meer nodig.
  317 
  318 
  319 Verander auth_basic van ldap naar ntlm_auth:
  320 {{{
  321 auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-basic
  322 auth_param basic children 50
  323 auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
  324 auth_param basic credentialsttl 5 hour
  325 }}}
  326 Hierdoor kunnen niet-AD clients zich nog gewoon met de vervelende popup authentificeren.
  327 
  328 
  329 Voeg een nieuwe acl toe aan de reeds bestaande acl lijst:
  330 {{{
  331 acl NTLMUsers proxy_auth REQUIRED
  332 }}}
  333 
  334 Activeer de authenticatie daadwerkelijk door een nieuwe regel toe te voegen aan de http_access lijst:
  335 {{{
  336 http_access allow NTLMUsers
  337 }}}
  338 Deactiveren van authenticatie kan nu door hier weer een hekje voor te zetten.
  339 
  340 Restart squid en test of het werkt:
  341 {{{
  342 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/proxy/filterlists# svcstart /service/squid/
  343 Starting /service/squid/ ...DONE
  344 
  345 [Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/proxy/filterlists# tail -f  /var/log/squid/access.log
  346 ...
  347 1208804648.362      1 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1752 GET http://nl.msn.com/ - NONE/- text/html
  348 1208804648.367      1 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1908 GET http://nl.msn.com/ - NONE/- text/html
  349 1208804648.486      0 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1854 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ushp_v11.css - NONE/- text/html
  350 1208804648.487      0 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1842 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ovr2.css - NONE/- text/html
  351 1208804648.497      1 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 2010 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ushp_v11.css - NONE/- text/html
  352 1208804648.497      0 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1848 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ie_v11.css - NONE/- text/html
  353 1208804648.500      3 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1998 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ovr2.css - NONE/- text/html
  354 1208804648.503      2 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 2004 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ie_v11.css - NONE/- text/html
  355 1208804648.700    202 192.168.13.14 TCP_MISS/304 308 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ushp_v11.css edwin DIRECT/8.12.211.124 -
  356 1208804648.713    209 192.168.13.14 TCP_MISS/304 337 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ie_v11.css edwin DIRECT/8.12.211.124 -
  357 }}}
  358 
  359 Score!!
  360 
  361 == GROUP filtering ==
  362 
  363 
  364 Op dit moment zit er alleen nog maar voor LDAP group filtering in de Advanced proxy filtering module. Omdit nu toch al te kunnen moet u het volgende checken.
  365 
  366  * is het bestand /usr/bin/wbinfo_group.pl aanwezig?  Zo niet, zorg ervoor dat u deze uit een source .tar.gz van squid haalt. In versie 4.3(stable), zit het reeds bij in.
  367  * plaats het volgende '''external_acl_type wbinfo_group %LOGIN /usr/bin/wbinfo_group.pl''' in de squid config, bij de andere external_acl_type.
  368 
  369 U moet nu in staat zijn om met deze ACL te filteren, zie het LDAP voorbeeld in de config file voor voorbeeld.
  370 
  371 '''Groupen worden gecached door winbind. De  winbind cache time staat standaard op 300 seconden, dus het kan even duren voordat nieuwe groupen zichtbaar worden'''