Changes between Initial Version and Version 1 of howto/SquidKerberosAuthentication


Ignore:
Timestamp:
12/21/10 14:23:31 (9 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • howto/SquidKerberosAuthentication

  v1 v1  
   1= Squid en Kerberos authenticatie =
   2
   3Deze howto zorgt ervoor dat Windows XP en hoger , die zijn aangemeld op een Windows Active directory server, zich ook transparant autenticeren bij uw SYN-3 squid server.
   4
   5
   6'''in progress'''
   7
   8== Algemene info ==
   9
   10De volgende url's hebben mij veel geleerd:
   11http://www.opensourcehowto.org/how-to/squid/squid-with-ntlm-authentication.html
   12
   13http://www.cyberciti.biz/faq/squid-ntlm-authentication-configuration-howto/
   14
   15http://mkeadle.org/index.php?p=13
   16
   17De volgende howto heb ik gevolgt:
   18http://mkeadle.org/index.php?p=13
   19
   20= Windows config =
   21
   22== Windows 2003 server configuratie ==
   23
   24Heb AD wizard gevolgt. Volgende instellingen op server
   25 * Domein: ADTEST.PSY.DATUX.NL
   26 * IP: 192.168.13.13
   27 * Server hostnaam: w2k3-edwin.adtest.psy.datux.nl
   28 * Server als DNS laten configureren door de AD wizard.
   29 * Gewone standaard gebruiker: edwin, pass test
   30
   31== Windows XP prof. client ==
   32
   33 * Als DNS 192.168.13.13 instellen.
   34 * Aanmelden op het domein(Inloggen als Administrator, niet als user) en testen
   35
   36Als je zover bent heb je dus een werkende windows Active directory met 1 aangemelde computer. W00t!
   37
   38= Syn-3 config =
   39
   40Installeer minimaal de volgende pakketten, inclusief dependencies. Laatste versies in svn tree.
   41 * Syn-3 pakket samba
   42 * Syn-3 pakket cups
   43 * Syn-3 pakket mit_kerberos
   44 * Syn-3 pakket squid
   45
   46
   47= Kerberos config =
   48
   49Eerst moeten we zorgen dat kerberos goed werkt. De config staat nog in /etc, maar deze komt later misschien in /home/system:
   50{{{
   51[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /var/log/samba# cat /etc/krb5.conf
   52[libdefaults]
   53    default_realm = PSY.DATUX.NL
   54
   55[realms]
   56    PSY.DATUX.NL = {
   57    kdc = 192.168.13.13
   58}
   59}}}
   60
   61Let op de hoofdletters en op het feit dat je de LANGE '''domain''' naam gebruikt voor het AD-domain. (dus NIET de volledige hostname) Gebruik voor kdc het ip van de AD-server.
   62
   63Testen of het werkt doe je zo:
   64{{{
   65[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /var/log/samba# kinit  administrator@PSY.DATUX.NL
   66Password for administrator@PSY.DATUX.NL:
   67
   68[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /var/log/samba# klist -e
   69Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
   70Default principal: administrator@PSY.DATUX.NL
   71
   72Valid starting     Expires            Service principal
   7304/21/08 17:03:32  04/22/08 03:03:33  krbtgt/PSY.DATUX.NL@PSY.DATUX.NL
   74        renew until 04/22/08 17:03:32, Etype (skey, tkt): ArcFour with HMAC/md5, ArcFour with HMAC/md5
   75
   76
   77Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt0
   78klist: You have no tickets cached
   79
   80}}}
   81
   82Let op de hoofdletters en zo.
   83
   84Je hebt nu een werkende kerberos omgeving die authenticeert naar de AD server.
   85
   86= Samba config =
   87
   88Ik heb de oude samba config gemoved, en een symlink gemaakt naar de smb_ads.conf. Zo kan ik hier straks een los pakketje of losse SCC optie van maken:
   89{{{
   90[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# ls -la
   91total 12
   92drwxr-xr-x   4 root root   86 Apr 21 16:03 ./
   93drwxr-xr-x  19 root root 4096 Jul  3  2007 ../
   94drwx------   2 root root   40 Apr 21 16:03 private/
   95drwxr-xr-x   2 root root  107 Apr 21 15:58 shares/
   96lrwxrwxrwx   1 root root   12 Apr 21 16:02 smb.conf -> smb_ads.conf
   97-rw-r--r--   1 root root  719 Apr 21 16:30 smb_ads.conf
   98-rw-r--r--   1 root root 2051 Apr 10 14:51 smb_pdc.conf
   99}}}
   100
   101Inhoud van mn config:
   102{{{
   103[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# cat smb_ads.conf
   104[global]
   105        workgroup = PSY
   106        netbios name = proxy
   107        realm = PSY.DATUX.NL
   108        server string = Linux Samba Server
   109        security = ads
   110        encrypt passwords = Yes
   111        password server = 192.168.13.13
   112        log file = /var/log/samba/%m.log
   113        max log size = 0
   114        socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
   115        preferred master = False
   116        local master = No
   117        domain master = False
   118        dns proxy = No
   119        wins server = 192.168.13.13
   120        winbind separator = /
   121        winbind enum users = yes
   122        winbind enum groups = yes
   123        winbind use default domain = yes
   124        idmap uid = 10000-20000
   125        idmap gid = 10000-20000
   126}}}
   127
   128Letop dat de netbios naam overeenkomt met de Syn-3 hostnaam!
   129
   130De samba services mogen op dit moment nog down zijn. (werken toch nog niet op dit moment)
   131
   132Pas /etc/resolv.conf aan zodat de dns server van de 2003 bak gebruikt word:
   133{{{
   134[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# cat /etc/resolv.conf
   135nameserver 192.168.13.13
   136}}}
   137
   138Join het domein
   139
   140{{{
   141[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# net ads join -U administrator
   142administrator's password:
   143Using short domain name -- PSY
   144Joined 'PROXY' to realm 'PSY.DATUX.NL'
   145}}}
   146
   147(Re)start samba en test of alles werkt:
   148{{{
   149[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# svc -du /service/smbd/ /service/nmbd/ /service/winbindd/
   150
   151[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# wbinfo -t
   152checking the trust secret via RPC calls succeeded
   153
   154[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# wbinfo -u
   155administrator
   156gast
   157support_388945a0
   158krbtgt
   159edwin
   160
   161[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/samba# wbinfo -g
   162BUILTIN/administrators
   163BUILTIN/users
   164domeincomputers
   165domeincontrollers
   166schema-administrators
   167ondernemingsadministrators
   168domeinadministrators
   169domeingebruikers
   170domeingasten
   171maker eigenaars groepsbeleid
   172dnsupdateproxy
   173}}}
   174
   175'''Als wbinfo -t niet werkt, komt waarschijnlijk de hostname/domain van de server niet overeen met de rest!'''
   176
   177Als je zover bent heb je je samba server succesvol gejoined aan de AD server. double-w00t.
   178
   179
   180= nss config =
   181
   182Nu moet linux ook usernames en groepen kunnen 'resolven' via de AD server. Nu gaan we het systeem dus echt gebruik laten maken van AD:
   183
   184Wijzig nsswitch.conf:
   185{{{
   186[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# cat /etc/nsswitch.conf
   187...
   188passwd:         files winbind ldap
   189group:          files winbind ldap
   190...
   191}}}
   192
   193Als alles goed gegaan is kun je nu de volgende dingen doen:
   194{{{
   195[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# id edwin
   196uid=10000(edwin) gid=10004(domeingebruikers) groups=10004(domeingebruikers)
   197
   198[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# id administrator
   199uid=10001(administrator) gid=10004(domeingebruikers) groups=10004(domeingebruikers),10007(schema-administrators),10008(ondernemingsadministrators),10009(domeinadministrators),10011(maker eigenaars groepsbeleid),10002(BUILTIN/administrators)
   200
   201[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# getent passwd
   202...
   203administrator:*:10001:10004:Administrator:/home/ADTEST/administrator:/bin/false
   204gast:*:10002:10010:Gast:/home/ADTEST/gast:/bin/false
   205support_388945a0:*:10003:10004:SUPPORT_388945a0:/home/ADTEST/support_388945a0:/bin/false
   206krbtgt:*:10004:10004:krbtgt:/home/ADTEST/krbtgt:/bin/false
   207edwin:*:10000:10004:edwin eefting:/home/ADTEST/edwin:/bin/false
   208...
   209
   210[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# getent group
   211...
   212domeincomputers:x:10005:
   213domeincontrollers:x:10006:
   214schema-administrators:x:10007:administrator
   215ondernemingsadministrators:x:10008:administrator
   216domeinadministrators:x:10009:administrator
   217domeingebruikers:x:10004:
   218domeingasten:x:10010:
   219maker eigenaars groepsbeleid:x:10011:administrator
   220dnsupdateproxy:x:10012:
   221BUILTIN/administrators:x:10002:administrator
   222BUILTIN/users:x:10003:
   223...
   224}}}
   225
   226Als je zover bent maakt linux al actief gebruik van AD.
   227
   228Als de windows server nu crashed, zal het resolven van usernames en groups dus niet goed lukken.
   229
   230= Squid configuratie =
   231
   232== Windows instellingen ==
   233
   234Nu is het simpel nog een kwestie van squid configureren.
   235
   236Zorg eerst dat squid met zn standaard Syn-3 config reeds goed werkt, en stel in de windows xp client de Proxy in. Test dit alles.
   237
   238We zien dat Windows de proxy nu anoniem gebruikt, zoals normaal is:
   239{{{
   240[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# tail -f /var/log/squid/access.log
   2411208791882.340     33 192.168.13.14 TCP_MISS/200 899 GET http://ilse.nl/images/tabjes/bt-internet.gif - DIRECT/62.69.179.217 image/gif
   2421208791882.352     28 192.168.13.14 TCP_MISS/200 917 GET http://ilse.nl/images/tabjes/bt-achterklap.gif - DIRECT/62.69.179.217 image/gif
   2431208791882.362     34 192.168.13.14 TCP_MISS/200 886 GET http://ilse.nl/images/tabjes/bt-zakelijk.gif - DIRECT/62.69.179.217 image/gif
   244...
   245}}}
   246
   247== NTLM authenticatie instellen ==
   248
   249Zorg eerst dat je de ntlm_auth van de samba package hebt! Die van squid is de verkeerde. (deze zou er niet meer in moeten zitten vanaf nu) Deze kan je zo testen:
   250{{{
   251[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /# ntlm_auth --username=edwin
   252password:
   253NT_STATUS_WRONG_PASSWORD: Wrong Password (0xc000006a)
   254[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /# ntlm_auth --username=edwin
   255password:
   256NT_STATUS_OK: Success (0x0)
   257}}}
   258
   259Set daarna de permissies van de winbindd socket, zodat squid er bij kan:
   260{{{
   261[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl ~# chgrp nogroup /var/cache/samba/winbindd_privileged/
   262}}}
   263
   264
   265'''squid.conf hoeft niet meer aangepast te worden: tegenwoordig kan men in de SCC bij squid->Instellingen voor NTLM authenticatie kiezen. Daarna kan er via advanced filtering een group-filter regel worden gemaakt en zal alles werken.'''
   266
   267Nu is het tijd om /home/system/proxy/squid.conf te wijzigen.
   268
   269Voeg als extra authenticatie ntlm toe. Deze moet VOOR basic komen!
   270{{{
   271auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp
   272auth_param ntlm children 50
   273}}}
   274Hierdoor kunnen AD clients zich authentificeren op 'magische' wijs, via het NTLM systeem. Appart inloggen op de proxy via de vervelende popup is dan niet meer nodig.
   275
   276
   277Verander auth_basic van ldap naar ntlm_auth:
   278{{{
   279auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-basic
   280auth_param basic children 50
   281auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
   282auth_param basic credentialsttl 5 hour
   283}}}
   284Hierdoor kunnen niet-AD clients zich nog gewoon met de vervelende popup authentificeren.
   285
   286
   287Voeg een nieuwe acl toe aan de reeds bestaande acl lijst:
   288{{{
   289acl NTLMUsers proxy_auth REQUIRED
   290}}}
   291
   292Activeer de authenticatie daadwerkelijk door een nieuwe regel toe te voegen aan de http_access lijst:
   293{{{
   294http_access allow NTLMUsers
   295}}}
   296Deactiveren van authenticatie kan nu door hier weer een hekje voor te zetten.
   297
   298Restart squid en test of het werkt:
   299{{{
   300[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/proxy/filterlists# svcstart /service/squid/
   301Starting /service/squid/ ...DONE
   302
   303[Syn-3] root@proxy.psy.datux.nl /home/system/proxy/filterlists# tail -f  /var/log/squid/access.log
   304...
   3051208804648.362      1 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1752 GET http://nl.msn.com/ - NONE/- text/html
   3061208804648.367      1 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1908 GET http://nl.msn.com/ - NONE/- text/html
   3071208804648.486      0 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1854 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ushp_v11.css - NONE/- text/html
   3081208804648.487      0 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1842 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ovr2.css - NONE/- text/html
   3091208804648.497      1 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 2010 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ushp_v11.css - NONE/- text/html
   3101208804648.497      0 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1848 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ie_v11.css - NONE/- text/html
   3111208804648.500      3 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 1998 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ovr2.css - NONE/- text/html
   3121208804648.503      2 192.168.13.14 TCP_DENIED/407 2004 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ie_v11.css - NONE/- text/html
   3131208804648.700    202 192.168.13.14 TCP_MISS/304 308 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ushp_v11.css edwin DIRECT/8.12.211.124 -
   3141208804648.713    209 192.168.13.14 TCP_MISS/304 337 GET http://estc.msn.com/br/hp/v11/nl-nl/css/ie_v11.css edwin DIRECT/8.12.211.124 -
   315}}}
   316
   317Score!!
   318
   319== GROUP filtering ==
   320
   321
   322Op dit moment zit er alleen nog maar voor LDAP group filtering in de Advanced proxy filtering module. Omdit nu toch al te kunnen moet u het volgende checken.
   323
   324 * is het bestand /usr/bin/wbinfo_group.pl aanwezig?  Zo niet, zorg ervoor dat u deze uit een source .tar.gz van squid haalt. In versie 4.3(stable), zit het reeds bij in.
   325 * plaats het volgende '''external_acl_type wbinfo_group %LOGIN /usr/bin/wbinfo_group.pl''' in de squid config, bij de andere external_acl_type.
   326
   327U moet nu in staat zijn om met deze ACL te filteren, zie het LDAP voorbeeld in de config file voor voorbeeld.
   328
   329'''Groupen worden gecached door winbind. De  winbind cache time staat standaard op 300 seconden, dus het kan even duren voordat nieuwe groupen zichtbaar worden'''