wiki:howto/MonitoringClient

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 12 years ago) (diff)

--

Syn-3 Monitoring Client (beta)

Met de Syn-3 monitoring client ontvangt u een popup zodra er een alarm gemeld word op 1 van uw servers.

Zo word u meteen geinformeerd als er bijvoorbeeld een schijf stuk gaat of een systeem verkeerd afgesloten is.

Installatie

Momenteel is de client nog in het beta stadium, waardoor u de applicatie zelf moet compilen. Binnenkort zal er ook een Windows client beschikbaar zijn. (de client geprogrammeerd op het Qt platform zodat dit eenvoudig mogelijk is)

Installatie op Linux

U kunt de montoring client op alle Linux distributies installeren met behulp van de volgende commando's:

test@r3m0t3h0st ~ $ '''svn co http://open.syn3.nl/syn3/svndav/default/trunk/npl/syn3/syn3_monitoring_client'''
Authentication realm: <http://open.syn3.nl:80> Syn-3 Subversion repository
Password for 'test':
Authentication realm: <http://open.syn3.nl:80> Syn-3 Subversion repository
Username: anonymous
Password for 'anonymous':
A  syn3_monitoring_client/qanimatedbutton.cpp
A  syn3_monitoring_client/model.cpp
A  syn3_monitoring_client/include
A  syn3_monitoring_client/include/systray.h
A  syn3_monitoring_client/include/qanimatedbutton.h
A  syn3_monitoring_client/include/model.h
A  syn3_monitoring_client/include/settingsdialog.h
A  syn3_monitoring_client/include/controller.h
A  syn3_monitoring_client/include/rpcclient.h
A  syn3_monitoring_client/include/statswindow.h
A  syn3_monitoring_client/include/notifydialog.h
A  syn3_monitoring_client/monitoring-client.qrc
A  syn3_monitoring_client/json_value.cpp
A  syn3_monitoring_client/json_writer.cpp
A  syn3_monitoring_client/serverstats.json
A  syn3_monitoring_client/systray.cpp
A  syn3_monitoring_client/monitoring-client.pro
A  syn3_monitoring_client/settingsdialog.cpp
A  syn3_monitoring_client/controller.cpp
A  syn3_monitoring_client/rpcclient.cpp
A  syn3_monitoring_client/statswindow.cpp-back
A  syn3_monitoring_client/images
A  syn3_monitoring_client/images/systrayalerticon.png
A  syn3_monitoring_client/images/systraynormalicon.png
A  syn3_monitoring_client/images/CAUTION_ACK.gif
A  syn3_monitoring_client/images/systrayerroricon.png
A  syn3_monitoring_client/images/CAUTION.gif
A  syn3_monitoring_client/images/OFFLINE.gif
A  syn3_monitoring_client/images/ALERT_ACK.gif
A  syn3_monitoring_client/images/ALERT.gif
A  syn3_monitoring_client/images/OK.gif
A  syn3_monitoring_client/main.cpp
A  syn3_monitoring_client/statswindow.cpp
A  syn3_monitoring_client/settings.json
A  syn3_monitoring_client/notifydialog.cpp
A  syn3_monitoring_client/json
A  syn3_monitoring_client/json/json.h
A  syn3_monitoring_client/json/json_valueiterator.inl
A  syn3_monitoring_client/json/json_batchallocator.h
A  syn3_monitoring_client/json/value.h
A  syn3_monitoring_client/json/writer.h
A  syn3_monitoring_client/json/json_internalmap.inl
A  syn3_monitoring_client/json/json_internalarray.inl
A  syn3_monitoring_client/json/reader.h
A  syn3_monitoring_client/json/config.h
A  syn3_monitoring_client/json/autolink.h
A  syn3_monitoring_client/json/forwards.h
A  syn3_monitoring_client/json_reader.cpp
A  syn3_monitoring_client/ui
A  syn3_monitoring_client/ui/statswindow.ui
A  syn3_monitoring_client/ui/notifydialog.ui
A  syn3_monitoring_client/ui/settingsdialog.ui
Checked out revision 20.
test@r3m0t3h0st ~ $ cd syn3_monitoring_client/
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ qmake
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make
/usr/bin/uic ui/notifydialog.ui -o ui_notifydialog.h
/usr/bin/uic ui/settingsdialog.ui -o ui_settingsdialog.h
/usr/bin/uic ui/statswindow.ui -o ui_statswindow.h
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o controller.o controller.cpp
In file included from /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/iostream.h:31,
         from controller.cpp:8:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o json_reader.o json_reader.cpp
json_reader.cpp:379: warning: unused parameter 'tokenStart'
json_reader.cpp:438: warning: unused parameter 'tokenStart'
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o json_value.o json_value.cpp
json_value.cpp:519: warning: unused parameter 'other'
json_value.cpp:1590: warning: unused parameter 'path'
json_value.cpp:1609: warning: unused parameter 'path'
json_value.cpp:1609: warning: unused parameter 'location'
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o json_writer.o json_writer.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o main.o main.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o model.o model.cpp
In file included from /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/iostream.h:31,
         from model.cpp:2:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
model.cpp: In member function 'void Model::diffServerStats(Json::Value)':
model.cpp:138: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
model.cpp:161: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
model.cpp:206: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
model.cpp: In member function 'QList<Json::Value> Model::getTroubleList()':
model.cpp:290: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
model.cpp:314: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o notifydialog.o notifydialog.cpp
In file included from /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/iostream.h:31,
         from notifydialog.cpp:8:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
notifydialog.cpp:140: warning: unused parameter 'event'
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o qanimatedbutton.o qanimatedbutton.cpp
qanimatedbutton.cpp:13: warning: unused parameter 'event'
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o rpcclient.o rpcclient.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o settingsdialog.o settingsdialog.cpp
In file included from /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/iostream.h:31,
         from settingsdialog.cpp:7:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o statswindow.o statswindow.cpp
In file included from /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/iostream.h:31,
         from statswindow.cpp:7:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
statswindow.cpp: In member function 'virtual bool StatsWindow::event(QEvent*)':
statswindow.cpp:243: warning: control reaches end of non-void function
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o systray.o systray.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/controller.h -o moc_controller.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_controller.o moc_controller.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/model.h -o moc_model.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_model.o moc_model.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/notifydialog.h -o moc_notifydialog.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_notifydialog.o moc_notifydialog.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/qanimatedbutton.h -o moc_qanimatedbutton.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_qanimatedbutton.o moc_qanimatedbutton.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/rpcclient.h -o moc_rpcclient.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_rpcclient.o moc_rpcclient.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/settingsdialog.h -o moc_settingsdialog.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_settingsdialog.o moc_settingsdialog.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/statswindow.h -o moc_statswindow.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_statswindow.o moc_statswindow.cpp
/usr/bin/moc -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. include/systray.h -o moc_systray.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o moc_systray.o moc_systray.cpp
/usr/bin/rcc -name monitoring-client monitoring-client.qrc -o qrc_monitoring-client.cpp
g++ -c -pipe -O2 -pipe -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -Iinclude -Ijson -I. -I. -o qrc_monitoring-client.o qrc_monitoring-client.cpp
g++ -Wl,-O1 -o monitoring-client controller.o json_reader.o json_value.o json_writer.o main.o model.o notifydialog.o qanimatedbutton.o rpcclient.o settingsdialog.o statswindow.o systray.o moc_controller.o moc_model.o moc_notifydialog.o moc_qanimatedbutton.o moc_rpcclient.o moc_settingsdialog.o moc_statswindow.o moc_systray.o qrc_monitoring-client.o  -L/usr/lib64/qt4 -lQtGui -L/usr/lib64 -L/usr/lib64/mysql -L/usr/lib64/qt4 -L/usr/lib -lpng -lSM -lICE -lXrender -lXrandr -lXfixes -lXcursor -lXinerama -lfreetype -lfontconfig -lXext -lX11 -lQtNetwork -lQtCore -lz -lm -lrt -ldl -lpthread
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make install
make: Nothing to be done for `install'.
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ ./monitoring-client

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip