wiki:howto/Bridge

Version 8 (modified by rick, 12 years ago) (diff)

--

Bridge Howto

Volg de volgende stappen om een bridge te configureren:

 • Configureer /etc/network/network.up.bridge.
  • Kopieer eventueel de regel met "addif" erin, wanneer u meerdere interfaces aan de bridge wilt toevoegen.(In dit geval zijn eth0 en eth1 aan de bridge toegevoegd.)
   # Maak bridge
   brctl addbr bridge0 || exit 1
   brctl addif bridge0 eth0 || exit 1
   brctl addif bridge0 eth1 || exit 1
   
  • Stel voor de enkele bridge een IP adres in.
   # Geef bridge ip
   ifconfig bridge0 10.73.57.26 netmask 255.255.255.0 || exit 1
   route add default gw 10.73.57.1 bridge0 || exit 1
   
 • Kopieer /etc/network/network.up.bridge naar /etc/network/network.up
 • Zorg eventueel dat de bestanden /etc/network/adaptor.conf en /etc/network/gateway.conf geen conflicteerende netwerk instellingen hebben(bijvoorbeeld zelfde IP adres).
 • Reboot de machine de machine is hierna als bridge geconfigureerd.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip