wiki:help/scc/system/smartmon

SMART monitoring

SMART monitoring bewaakt de gezondheid van uw schijven. Iedere minuut word de status van uw schijven gecontroleerd. Iedere nacht vind er een selftest op de schijf plaats: deze controleerd uw schrijf op lees-problemen.

In deze pagina kunt u het monitoren en de schijf-selftest in- of uitschakelen per schijf.

Opmerking Wanneer u het monitoren van een schijf uitschakeld, wordt de schijf-selftest ook automatisch uitgeschakeld.

Met de selftest bent u tijdig op de hoogte van fouten, voordat u hier hinder ondervind. Hierdoor kunt u uw schijf vervangen voordat deze daadwerkelijke problemen geeft.

Het uitschakellen van de selftest is nodig bij sommige schijven, omdat de performance van het systeem dan te langzaam word. Ook gebeurd het bij bepaalde schijven dat de selftest blijft hangen, waardoor performance problemen ontstaan.

De monitoring check gebeurd ieder uur. De selftest gebeurd elke nacht.

Verkeerde status weergave

Het gebeurd wel eens dat er ten onrechte een foutmelding weergegeven word. In dit geval krijgt u bij een nieuwe schijf meteen al een foutmelding, met bijvoorbeeld absurde temparatuur waarden.

Als een schijf echter eerst OK was en later pas fouten geeft, weet u dat er wat aan de hand is. Het word dan tijd om de schijf te vervangen, voordat deze echt crashed.

Bij twijfel kunt u de onderstaande shell commandos gebruiken, of 1 van onze engineers dit laten onderzoeken.

Status uitlezen via de shell

Dit kan op de volgende manier:

[Syn-3] root@kantoor2.server.nl ~# smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.37 [i586-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   WDC WD1600AAJB-00J3A0
Serial Number:  WD-WCAV30438479
Firmware Version: 01.03E01
User Capacity:  160,041,885,696 bytes
Device is:    Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:  8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:  Mon Apr 6 17:26:37 2009 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
                    was suspended by an interrupting command from host.
                    Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:   (  0) The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         (2880) seconds.
Offline data collection
capabilities:          (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003) Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01) Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:    (  2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:    ( 38) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:    (  5) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x002f  200  200  051  Pre-fail Always    -    0
 3 Spin_Up_Time      0x0027  147  147  021  Pre-fail Always    -    3633
 4 Start_Stop_Count    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    8
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  200  200  140  Pre-fail Always    -    0
 7 Seek_Error_Rate     0x002e  200  200  000  Old_age  Always    -    0
 9 Power_On_Hours     0x0032  099  099  000  Old_age  Always    -    1009
 10 Spin_Retry_Count    0x0032  100  253  000  Old_age  Always    -    0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032  100  253  000  Old_age  Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    6
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    4
193 Load_Cycle_Count    0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    8
194 Temperature_Celsius   0x0022  101  094  000  Old_age  Always    -    42
196 Reallocated_Event_Count 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    0
197 Current_Pending_Sector 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0030  100  253  000  Old_age  Offline   -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate  0x0008  200  200  000  Old_age  Offline   -    0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline  Completed without error    00%    658     -
# 2 Extended offline  Completed without error    00%    634     -
# 3 Extended offline  Completed without error    00%    610     -
# 4 Extended offline  Completed without error    00%    586     -
# 5 Extended offline  Completed without error    00%    562     -
# 6 Extended offline  Completed without error    00%    538     -
# 7 Extended offline  Completed without error    00%    514     -
# 8 Extended offline  Completed without error    00%    490     -
# 9 Extended offline  Completed without error    00%    467     -
#10 Extended offline  Completed without error    00%    443     -
#11 Extended offline  Completed without error    00%    419     -
#12 Extended offline  Completed without error    00%    395     -
#13 Extended offline  Completed without error    00%    371     -
#14 Extended offline  Completed without error    00%    347     -
#15 Extended offline  Completed without error    00%    323     -
#16 Extended offline  Completed without error    00%    299     -
#17 Extended offline  Completed without error    00%    275     -
#18 Extended offline  Completed without error    00%    251     -
#19 Extended offline  Completed without error    00%    227     -
#20 Extended offline  Completed without error    00%    203     -
#21 Extended offline  Completed without error    00%    179     -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.


Zo kunt u ook zien of er nog een selftest gaande is en wat er precies aan de hand is.

Met smartctl -X /dev/sda kunt u een selftest onderbreken.

Last modified 14 years ago Last modified on 11/30/09 17:49:22

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip