Changes between Version 1 and Version 2 of help/scc/backup/overview


Ignore:
Timestamp:
08/24/10 20:18:01 (12 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/scc/backup/overview

  v1 v2  
  22In het overzicht zijn de op het media aanwezige backups weergegeven. Bij een tape backup zult u dus altijd maar 1 backup zien.
  33
  4 Klik op de knop "Start terugzetten" om te beginnen met het terugzetten van een reeds gemaakte back-up.
   4'''BIJ HET TERUGZETTEN WORD ALLE INFORMATIE OP UW HUIDIGE SYSTEEM OVERSCHREVEN!'''
  55
  6 '''ALLE INFORMATIE OP UW HUIDIGE SYSTEEM ZAL WORDEN OVERSCHREVEN!'''
   6= Recovery bij een onbruikbaar systeem =
  77
  8 Als het systeem opnieuw geïnstalleerd moet worden, zal er eerst een nieuwe installatie gedaan moeten worden, met de daar bijbehorende updates. Pas na deze installatie is het mogelijk om de opgeslagen backup terug te zetten.
   8 * Zet de eventuele redundant fallback server uit
   9 * Installeer SYN-3 versie 4.4.1 of hoger op de hoofd server.
   10 * Als u de eerste keer inlogt slaat u de wizard over.
   11 * Ga naar  ''backup -> backup media'' en vul de gegevens correct in.
   12 * Volg de procedure hieronder.
  913
  10 Na het terugzetten van een back-up moet het systeem worden herstart.
   14= Recovery bij bruikbaar systeem =
  1115
  12 Het word aanbevolen om regelmatig te controleren of de backup ook terug kan worden gezet op een test-systeem.
   16Volg deze procedure als u nog wel bij de SCC kunt:
   17
   18 * Zet eventuele redundant servers uit
   19 * Ga naar ''backup -> backup overzicht'' en kies ''Start terugzetten'' bij de juiste backup.
   20 * Na het terugzetten van de data moet het systeem worden herstart.
   21 * Wacht rustig todat het terug zetten afgerond is. Onderbreek deze stap niet omdat u anders een onbruikbaar systeem krijgt.
   22 * Als het systeem weer geheel opgestart is bent u klaar.
   23 * Indien u een redundant server had, volg de fallback procedure hier [wiki:help/scc/drbd/showstatus >>]. (geadvanceerde gebruikers kunnen de fallback node starten met het ''rebuild'' kernel parameter)
   24
   25
   26= Aanbevelingen =
   27
   28 * Het word aanbevolen om regelmatig te controleren of de backup ook terug kan worden gezet op een test-systeem.
   29