wiki:SynBackup

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 12 years ago) (diff)

--

Syn-3 backup systeem

Het gehele backup systeem is gebaseerd op scritps en xfsdump / xfsrestore.

Het backup pakket vind je hier: source:trunk/npl/syn3/backup

In eerste instantie is het systeem bedoeld als disaster recovery. In geval van een complete crash kun je het hele systeem restoren op een nieuwe syn3 installatie.

Momenteel kan het systeem SCSI tape, USB tape en samba-fileshares aan. De backupscripts zijn zo opgezet dat het eenvoudig is om het systeem uit te breiden om bijvoorbeeld ook naar ftp te backuppen.

Backups

Het maken van backups gaat alsvolgt:

 • Ieder uur draait er een cronjob die /usr/backup/backup start. Het script kijkt zelf of het tijd is om te backuppen.
 • De / en /boot worden gersynced naar /home/.syn3systembackup
 • In geval van snapshot mode: De databases worden tijdelijk 'gefreezed' en er word een LVM snapshot gemaakt.
 • In geval van spool mode: Alle scripts in /usr/backup/*.backup worden uitgevoerd. Deze dumpen hun data naar /home/system/spool.
 • xfsdump van /home.

xfsdump neemt ook gelijk alle ACL's en quotas mee.

Restore

Het terugzetten van een backup kan via een rigoreuze complete restore. In dit geval word na bevestiging het restore script uitgevoerd, deze werkt als volgt:

 • Stoppen of afbreken alle services.
 • Unmounten /home en formateren van /home
 • xfsrestoren /home
 • Lege file aanmaken: /home/.syn3restorespool
 • Lege file aanmaken: /home/.syn3restoresystem
 • x-bit zetten van /etc/postinst.d/post.restore en /home/.syn3restoresystem/etc/postinst.d/post.restore
 • Gebruiker attenderen op een reboot.

Tijdens de 1e boot in de initrd:

 • Als de initrd een /home/.syn3restoresystem ziet:
 • Inhoud van /home/.syn3systembackup terug zetten

Tijdens de 1e boot in /etc/post.restore:

 • Grub opnieuw installeren
 • Terugzetten van alle gedumpte database uit spooldir.