Custom Query (84 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#5 Probleem weergeven agendaitems in week en maandview bug high
#13 Backup terugzetten. bug high Versie 4.4.1 Syn-3 package
#14 openswan/ipsec: luistert alleen op 1 internet adres op poort 4500. task high Syn-3 package
#17 initiele ldap db controleren task high Syn-3 package
#19 zarafa heeft geen logrotate task high Syn-3 package
#20 shop uitbreiden met meer upgrades voor losse opties feature request high Other
#21 bij usermanager moet een standaard-email adres instelbaar zijn feature request high Syn-3 control center
#22 afzender van monitoring mails moet hostname worden ipv anonymous of root. task high Syn-3 package
#23 vpn tunnel monitoring script standaard toevoegen. task high Syn-3 package
#25 dansguardan licentie is nu geschikt om op te nemen in syn3 task high Syn-3 package
#42 Vaag probleem met DNS bug high Syn-3 package
#114 syn3 monitoring: generate alerts or caution when a service-state hasnt been updated for a while rick bug high Syn-3 package
#116 firewall/vpn: een portforward word ook toegepast voor inkomende ipsec vpn connecties bug high Syn-3 control center
#126 smtproutes instelbaar maken bug high Versie 4.5 Syn-3 package
#130 ntpclient niet starten via daemontools. bug high Versie 4.4.1 Syn-3 package
#132 /dev/ida/ blockdevice namen gaan niet goed in 4.4 bug high Versie 4.5 Syn-3 package
#134 samba pdc: username word niet getoond, maar 'system user' bug high Syn-3 package
#140 eicar testvirus uit clamav of https gebruiken ivm transparente proxys feature request high Versie 4.4.2 Syn-3 package
#141 updates stap voor stap mogelijk maken bug high Syn-3 package
#142 dhcp server bug high Syn-3 package
#144 python header file ontbreekt bug high Versie 4.4.2 Syn-3 package
#145 backup succesfull bij "Error writing file: NT_STATUS_DISK_FULL " bug high Syn-3 package
#146 backup verwijderd laatste backup indien backup meerdere dagen duurt bug high Versie 4.4.2 Syn-3 package
#2 package update server en package management feature request normal
#3 network en firewall startup bug normal
#4 installer CD bug normal
#9 systeem backups/restores maken bug normal Versie 4.4.1 Syn-3 package
#27 restore: na het restoren moet nog een queuefix uitgevoerd worden bij qmail, ivm andere inode nummers task normal Versie 4.4.1 Syn-3 package
#28 firewall: aanpassen zodat -i lo niet meer geaccept word standaard. bug normal Syn-3 control center
#30 uitzoeken waarom mail naar bla@server.domein.nl niet werkt bug normal Syn-3 package
#31 als je via de proxy de webinterface connect, komt dit IP van de server in de administrator list. (in plaats van het echte ip van de administrator) bug normal Syn-3 control center
#33 sugarcrm: De email instellingen worden niet automatisch aangemaakt en geupate bug normal Syn-3 package
#34 fetchmail blijft soms hangen op mailboxen bug normal Syn-3 package
#35 upgrade static.conf bestaat niet voor DNS maaar data wel! bug normal Syn-3 control center
#36 backup naar hidden share wil niet bug normal Syn-3 package
#37 scc commandline sessies blijven oneindig lang bestaan bug normal Syn-3 control center
#40 ldap anonynieme toegang uitzetten? bug normal Syn-3 package
#41 doctype op strict zetten in scc task normal Syn-3 control center
#43 shell commando: clear werkt niet meer bug normal Other
#44 Redundancy split-brain procedure task normal Syn-3 package
#45 _SambaSettingsTip label is nog niet vertaald...... task normal Syn-3 package
#47 arch vervangen door uname -m bug normal Syn-3 package
#48 syn3 tcpip package maken task normal Syn-3 package
#49 als een service steeds opnieuw gestart word moet hiervan een montoring alert komen task normal Syn-3 package
#55 VPN tunnel status moet duidelijker. (met aanuit ding aan de linker kant zoals bij firewall.) task normal Syn-3 control center
#56 Dynamic dns standaard inbouwen, zodat mensen eenvoudig hun computer aan een A en MX record kunnen kopellen. ze kunnen kiezen uit een paar standaard domeinen van ons. feature request normal Syn-3 control center
#58 mailmodule waarmee je in mailboxen kan kijken van users (gebruikt har--- ook in webplug). ook met overzicht van aantal mails en mb's feature request normal Syn-3 control center
#64 fetchmail moet ook mail rechstreeks kunnen droppen in een mailbox feature request normal Syn-3 package
#66 mogelijkheid voor eindgebruiker om zn email automatisch te laten doorsturen naar ander adres feature request normal Syn-3 control center
#67 dit mylex dac960 hardware raid monitoring script toevoegen task normal Syn-3 package
#68 firewall: forwarding wil niet als je "vanaf IP.... naar deze server" kiest. bug normal Syn-3 control center
#69 sugarCRM systeem toevoegen (als module) aan syn3? Zie demo op: http://demo.sugarondemand.com feature request normal Syn-3 package
#74 Samba Prullenbak feature request normal Syn-3 control center
#75 installer als los pakketje task normal Other
#79 quotas instellen kan alleen voor users en groups die ook daadwerkelijk files aangemaakt hebben bug normal Syn-3 control center
#110 grub blijft hangen op 99% cpu, na het toeveogen van schijf aan raid systeem bug normal Syn-3 package
#111 De instellingen van de /etc/login.defs worden niet gerespecteerd. bug normal Syn-3 package
#113 pptp connecties blijven hangen bug normal Syn-3 package
#117 zarafa/sql laatste minor updates. feature request normal Versie 4.4.1 Syn-3 package
#118 syn3-onlineupdate is segfault (bcompiler issue) bug normal Versie 4.4.1 Syn-3 package
#120 op SMP systemen heeft webint httpd soms 100% system cpu? bug normal Versie 4.4.2 Syn-3 package
#121 asterisk astdb staat in /var/lib/asterisk ipv in /home/system/asterisk bug normal Versie 4.4.1 Syn-3 package
#122 freepbx reload niet goed erwin bug normal Versie 4.5 Syn-3 package
#123 windows vista aanmelden testen met samba bug normal Versie 4.5 Syn-3 package
#124 ldap schemas niet gelijk bij mailserver en niet-mailservers. bug normal Versie 4.5 Syn-3 package
#125 qmail bounches fixen bug normal Versie 4.5 Syn-3 package
#129 duidelijke howto voor email via pop/imap fetchmail task normal Versie 4.5 Syn-3 package
#131 dnscache restart te vaag door djb_update bug normal Versie 4.5 Syn-3 package
#139 ipsec DEFAULTSOURCEIP instelbaar maken feature request normal Syn-3 package
#143 fetchmail pop3 keep optie bug normal Versie 4.4.2 Syn-3 package
#147 indien men de B optie niet heeft, mogelijkheid tot maken backup uitschakellen bug normal Syn-3 package
#148 backup: dag/maand beter weergeven in handleiding . en op zondag ipv maandag zetten bug normal Syn-3 package
#149 xterm en stresstest doen het niet door ontbrekende deps bug normal Installation CD
#151 download timeout bij updates hoger zetten bug normal Syn-3 package
#152 pptp geeft problemen met windows 7? testen en uitzoeken. bug normal Syn-3 package
#153 freepbx fax dir in /home/system/asterisk/spool/fax word niet aangemaakt bug normal Syn-3 package
#154 freepbx moh dir staat standaard niet goed bug normal Syn-3 package
#1 eenduidige manier om deze wiki in meerdere talen beschikbaar te maken somebody task low component1
#80 als er een fout optreed bij ophalen van updatelijst krijgt men onduidelijke melding bug low Syn-3 control center
#81 backup terug zetten terwijl je ander ldap password hebt geeft problemen. na ldappassword reset weer opgelost bug low Versie 4.4.1 Syn-3 package
#82 amavis laat soms al zn mappen staan in /home/system/amavis? bug low Syn-3 package
#112 translate license texts into english bug low Installation CD
#119 major update postgresql bug low Versie 4.5 Syn-3 package
#127 ldap users met Openxchange adressboek gegevens kunnen niet verwijderd worden. bug low Syn-3 package
Note: See TracQuery for help on using queries.