Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#24 Active directory syncronisatie of authenticatie via "Likewise open" of samba/kerberos new feature request high
#71 user portal waarin de user dingen zoals zn LDAP wachtwoord kan instellen new feature request high
#115 Redundancy slave-server hardware monitoring new feature request high
#26 transparante proxy optie maken in firewall/squid new feature request normal
#32 incremental backup mogelijkheid (wiva) new feature request normal
#54 sql-ledger boekhoud pakket toevoegen aan syn3? new feature request normal
#62 virusscanner automatisch laten scannen new feature request normal
#65 bij het proxy gebruiks overzicht is het handig als je daar ook de filterdomeinen aan/uit vinken new feature request normal
#72 ntp server instelbaar maken of niet overschrijven met updates new feature request normal
#73 monitoring toevoegen aan wizard new feature request normal
#76 firewall: ondersteuning voor host-groepen mbv ipset. new feature request normal
#77 firewall: dynamisch firewall met behulp van de 'recent' match new feature request normal
#87 monitoring: meerdere adressen instelbaar new feature request low
Note: See TracQuery for help on using queries.