Milestone Versie 4.4.3

No date set

  • Cleanup van de opstart procedure. (minder error meldingen van oude scripts)
  • Alle services onder daemon tools (zoals ssh, acpid, syslog, cron)
  • Snellere boot procedure
  • Online backup naar DatuX backup-dienst of naar eigen rsync servers
  • Automatische shutdown onder guest operation systems zoals vmware (openvmtools deamon)
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.