Changes between Version 10 and Version 11 of help/scc/vpn/edittunnel


Ignore:
Timestamp:
09/25/17 16:51:01 (10 months ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/scc/vpn/edittunnel

  v10 v11  
  3939 * Gebruikt protocol: '''ESP'''
  4040 * Agressive mode: '''no'''
  41  * Ondersteunde algoritmen in fase 1 en 2: '''3des''' en '''aes'''
  42  * Ondersteunde hash algoritmen fase 1 en 2: '''sha1''' en '''md5'''
  43  * Ondersteunde diffie hellman key groups fase 1 en 2: '''group 2 (1024-bit)''' en '''group 5 (1536-bit)'''
  4441 * Perfect forward secrecy: Staat standaard aan (aanbevolen) maar kan uit indien nodig.
  4542 * IKE versie: Staat standaard op versie 1, maar kan ook op versie 2.
  4643
   44=== Ondersteund algoritmen ===
  4745
   46De ondersteunde algoritmen hangen af van de libreswan versie. Ze zijn met het onderstaande commando op te vragen.
   47
   48Het woord "IKE" achter IKEv1: en IKEv2: geeft aan of het algoritme ondersteund word.
   49
   50In SYN-3 versie 5 met libreswan versie 3.21:
   51
   52{{{
   53[Syn-3] root@server ~# ipsec algparse -v         
   54/usr/libexec/ipsec/algparse Initializing NSS
   55/usr/libexec/ipsec/algparse Encryption algorithms:
   56/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_CCM_16         IKEv1:     ESP     IKEv2:     ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aes_ccm aes_ccm_c)
   57/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_CCM_12         IKEv1:     ESP     IKEv2:     ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aes_ccm_b)
   58/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_CCM_8          IKEv1:     ESP     IKEv2:     ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aes_ccm_a)
   59/usr/libexec/ipsec/algparse   3DES_CBC           IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP     FIPS  [*192]  (3des)
   60/usr/libexec/ipsec/algparse   CAMELLIA_CTR       IKEv1:     ESP     IKEv2:     ESP           {256,192,*128}
   61/usr/libexec/ipsec/algparse   CAMELLIA_CBC       IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP           {256,192,*128}  (camellia)
   62/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_GCM_16         IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aes_gcm aes_gcm_c)
   63/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_GCM_12         IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aes_gcm_b)
   64/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_GCM_8          IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aes_gcm_a)
   65/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_CTR            IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aesctr)
   66/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_CBC            IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP     FIPS  {256,192,*128}  (aes)
   67/usr/libexec/ipsec/algparse   SERPENT_CBC        IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP           {256,192,*128}  (serpent)
   68/usr/libexec/ipsec/algparse   TWOFISH_CBC        IKEv1: IKE ESP     IKEv2: IKE ESP           {256,192,*128}  (twofish)
   69/usr/libexec/ipsec/algparse   TWOFISH_SSH        IKEv1: IKE         IKEv2: IKE ESP           {256,192,*128}  (twofish_cbc_ssh)
   70/usr/libexec/ipsec/algparse   CAST_CBC           IKEv1:     ESP     IKEv2:     ESP           {*128}  (cast)
   71/usr/libexec/ipsec/algparse   NULL               IKEv1:     ESP     IKEv2:     ESP           []
   72/usr/libexec/ipsec/algparse Hash algorithms:
   73/usr/libexec/ipsec/algparse   MD5                IKEv1: IKE         IKEv2:                 
   74/usr/libexec/ipsec/algparse   SHA1               IKEv1: IKE         IKEv2:             FIPS  (sha)
   75/usr/libexec/ipsec/algparse   SHA2_256           IKEv1: IKE         IKEv2:             FIPS  (sha2 sha256)
   76/usr/libexec/ipsec/algparse   SHA2_384           IKEv1: IKE         IKEv2:             FIPS  (sha384)
   77/usr/libexec/ipsec/algparse   SHA2_512           IKEv1: IKE         IKEv2:             FIPS  (sha512)
   78/usr/libexec/ipsec/algparse PRF algorithms:
   79/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_MD5           IKEv1: IKE         IKEv2: IKE               (md5)
   80/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA1          IKEv1: IKE         IKEv2: IKE         FIPS  (sha sha1)
   81/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA2_256      IKEv1: IKE         IKEv2: IKE         FIPS  (sha2 sha256 sha2_256)
   82/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA2_384      IKEv1: IKE         IKEv2: IKE         FIPS  (sha384 sha2_384)
   83/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA2_512      IKEv1: IKE         IKEv2: IKE         FIPS  (sha512 sha2_512)
   84/usr/libexec/ipsec/algparse Integrity algorithms:
   85/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_MD5_96        IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH        (md5 hmac_md5)
   86/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA1_96       IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (sha sha1 sha1_96 hmac_sha1)
   87/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA2_512_256  IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (sha512 sha2_512 hmac_sha2_512)
   88/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA2_384_192  IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (sha384 sha2_384 hmac_sha2_384)
   89/usr/libexec/ipsec/algparse   HMAC_SHA2_256_128  IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (sha2 sha256 sha2_256 hmac_sha2_256)
   90/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_XCBC_96        IKEv1:     ESP AH  IKEv2:     ESP AH  FIPS  (aes_xcbc)
   91/usr/libexec/ipsec/algparse   AES_CMAC_96        IKEv1:     ESP AH  IKEv2:     ESP AH  FIPS  (aes_cmac)
   92/usr/libexec/ipsec/algparse DH algorithms:
   93/usr/libexec/ipsec/algparse   MODP1024           IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH        (dh2)
   94/usr/libexec/ipsec/algparse   MODP1536           IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH        (dh5)
   95/usr/libexec/ipsec/algparse   MODP2048           IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (dh14)
   96/usr/libexec/ipsec/algparse   MODP3072           IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (dh15)
   97/usr/libexec/ipsec/algparse   MODP4096           IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (dh16)
   98/usr/libexec/ipsec/algparse   MODP6144           IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (dh17)
   99/usr/libexec/ipsec/algparse   MODP8192           IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (dh18)
   100/usr/libexec/ipsec/algparse   DH19               IKEv1: IKE         IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (ecp_256)
   101/usr/libexec/ipsec/algparse   DH20               IKEv1: IKE         IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (ecp_384)
   102/usr/libexec/ipsec/algparse   DH21               IKEv1: IKE         IKEv2: IKE ESP AH  FIPS  (ecp_521)
   103/usr/libexec/ipsec/algparse   DH23               IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS
   104/usr/libexec/ipsec/algparse   DH24               IKEv1: IKE ESP AH  IKEv2: IKE ESP AH  FIPS
   105}}}
   106